Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju načrtujemo in usklajujemo strategije in politike na nacionalni in mednarodni ravni ter pripravljamo in spremljamo normativno ureditev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Koordiniramo akterje mednarodnega razvojnega sodelovanja, pripravljamo seje Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovanje in sodelujemo pri delu Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje.

Spremljamo večstranske razvojne aktivnosti in pobude s področja razvojne in humanitarne pomoči , ki potekajo v okviru Evropske unije (EU), Odbora za razvojno sodelovanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC), Organizacije združenih narodov (OZN), njenih skladih in agencijah ter v drugih mednarodnih organizacijah in ustanovah, ter v njih tudi sodelujemo.

Na dvostranski ravni usklajujemo nujne odzive Slovenije na humanitarne krize ter z različnimi izvajalci sodelujemo pri načrtovanju smernic za humanitarno in pokonfliktno pomoč. Prav tako pripravljamo poročila o razvojnih in humanitarnih aktivnostih v okviru mednarodnih pobud.

Pristojni smo tudi za koordinacijo sodelovanja v relevantnih instrumentih za zunanje delovanje EU, in sicer evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in Evropskega razvojnega sklada (EDF).