Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju sodelujemo z izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kot so nevladne organizacije, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, Center za evropsko prihodnost (CEP), Center za razvoj financ (CEF), ministrstva, organi v sestavi, vladne službe in mednarodne organizacije. Usklajujemo sodelovanje strokovnjakov pri nudenju dvostranske tehnične pomoči.

Operativno načrtujemo in spremljamo izvajanje programov in projektov izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Vodimo postopke za pripravo in izvedbo javnih razpisov, pozivov ipd. na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne in pokonfliktne pomoči Slovenije. Humanitarno in pokonfliktno pomoč usmerjamo prek domačih izvajalcev in mednarodnih organizacij.

Pripravljamo letna poročila o uradni razvojni pomoči Slovenije, o humanitarnih aktivnostih Slovenije in statistične prikaze za to področje. Vsako leto poročamo državnemu zboru, EU in Odboru za razvojno pomoč (DAC) OECD o izpolnjevanju zavez Slovenije na področju financiranja za razvoj. Organiziramo tudi evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Ozaveščamo domačo in tujo javnost o pomenu, ciljih in dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za bolj uravnotežen in pravičen svetovni razvoj. Pri svojem delovanju spodbujamo globalno učenje, s čimer prispevamo k močnejšemu občutku za mednarodno solidarnost ter k bolj trajnostnim gospodarskim in družbenim politikam, ki temeljijo na varovanju okolja in človekovih pravicah.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost – nacionalnem programu reform in naložb za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije covid-19 v Sloveniji, ki je podlaga za koriščenje EU sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost - je načrtovana tudi digitalizacija javnih storitev Ministrstva za zunanje in evropske zadeve na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Ministrstvo bo izvedlo dve aktivnosti, in sicer digitalizacijo procesov izvajanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter vzpostavitev javnega portala mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Namen aktivnosti je debirokratizacija in poenostavitev postopkov in procesov izvajanja projektov z vzpostavitvijo informacijskega sistema za prijavo, ocenjevanje, poročanje, spremljanje in evalviranje projektov ter učinkovito ozaveščanje in krepitev zmogljivosti vseh vključenih deležnikov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči z vzpostavitvijo enotnega javnega portala. Aktivnosti se bodo predvidoma izvajale v letih 2023 in 2024.