Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije ter odnosi Evropske unije z državami Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Pristojni smo za oblikovanje stališč in sodelovanje v multilateralnem okviru sodelovanja EU z regijo, in sicer v okviru Evropske sosedske politike predvsem za Vzhodno partnerstvo.

Spremljamo in analiziramo dejavnosti v okviru regionalnih pobud in organizacij (Evrazijska ekonomska unija, Skupnost neodvisnih držav (SND), Sinergija Črnega morja, Črnomorska organizacija za ekonomsko sodelovanje (BSEC), Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), Šanghajska organizacija za sodelovanje (SCO)) in delovanje držav Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije v mednarodnih organizacijah in združenjih ter v odnosu do njih (Organizacija združenih narodov, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Svet Evrope, Nato, Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC), G8, G20).