Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije ter odnosi Evropske unije z državami Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Pristojni smo za oblikovanje stališč in sodelovanje v multilateralnem okviru sodelovanja EU z regijo, in sicer v okviru Evropske sosedske politike predvsem za Vzhodno partnerstvo.

Spremljamo in analiziramo dejavnosti v okviru regionalnih pobud in organizacij (Evrazijska ekonomska unija, Skupnost neodvisnih držav (SND), Sinergija Črnega morja, Črnomorska organizacija za ekonomsko sodelovanje (BSEC), Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), Šanghajska organizacija za sodelovanje (SCO)) in delovanje držav Vzhodne Evrope, Južnega Kavkaza in Srednje Azije v mednarodnih organizacijah in združenjih ter v odnosu do njih (Organizacija združenih narodov, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Svet Evrope, Nato, Skupina za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC), G8, G20).