Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije ter odnosi Evropske unije z afriškimi državami ter državami širšega Bližnjega vzhoda.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Spremljamo notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v državah Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda ter krepimo dvostranske odnose. Sodelujemo pri oblikovanju politike EU na področju odnosov z državami Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda.

Spremljamo tudi dejavnost regionalnih organizacij: Afriške unije (AU), Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), Arabske lige, Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC), Organizacije islamskega sodelovanja (OIC) in drugih regionalnih organizacij.