Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije ter odnosi Evropske unije z afriškimi državami ter državami širšega Bližnjega vzhoda.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Spremljamo notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v državah Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda ter krepimo dvostranske odnose. Sodelujemo pri oblikovanju politike EU na področju odnosov z državami Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda.

Spremljamo tudi dejavnost regionalnih organizacij: Afriške unije (AU), Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), Arabske lige, Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC), Organizacije islamskega sodelovanja (OIC) in drugih regionalnih organizacij.