Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju spremljamo dejavnosti Organizacije združenih narodov (OZN) in njenih glavnih organov s posebnim poudarkom na delu Varnostnega sveta in Generalne skupščine OZN. Spremljamo tudi dejavnosti Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Sveta Evrope.

S pristojnimi organi usklajujemo delovanje Slovenije v okviru specializiranih agencij, skladov in programov OZN. Spremljamo pobude v sistemu OZN (Zavezništvo civilizacij, Skupnost demokracij, Mreža za človekovo varnost, Skupina prijateljev mediacije). Promoviramo dejavno vlogo Slovenije pri zastopanju državnih interesov v okviru OZN. Predlagamo, sooblikujemo in izvajamo slovenske prednostne naloge v okviru OZN s poudarkom na spodbujanju učinkovitega večstranskega sodelovanja in celovite reforme OZN, podpori mehanizmom mirnega reševanja sporov ter njihovega preprečevanja, zagotavljanju spoštovanja vladavine prava, spodbujanju medkulturnega in medverskega dialoga ter spremljanju drugih vprašanj glede mednarodnega miru in varnosti, ki se obravnavajo v okviru OZN.

Med delovna področja spadajo aktivnosti, povezane s članstvom Slovenije v OVSE in Svetu Evrope. Usklajujemo stališča in zastopamo interese Slovenije na zasedanjih in drugih dogodkih, ki potekajo v okviru teh dveh organizacij. Nudimo tudi vsebinsko podporo ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti.

Pristojni smo tudi za področja nadzora nad (konvencionalno) oborožitvijo, neproliferacije in razoroževanja. Zagotavljamo medresorsko usklajenost stališč Slovenije in  sodelovanje Slovenije z drugimi državami ter mednarodnimi organizacijami in režimi na tem področju.

Usklajujemo tudi kandidature Slovenije in slovenskih predstavnikov za članstvo v mednarodnih in regionalnih organizacijah.