Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju spremljamo in proučujemo razvoj mednarodnega prava in njegovih institutov, kodifikacijo mednarodnega prava, sistem in razvoj mednarodnih univerzalnih in regionalnih organizacij ter pravne vidike vključevanja vanje in delovanja v njih.

Zbiramo in obdelujemo gradivo, pripravljamo pravna mnenja, analize, poročila, strategije, načrte in informacije za ministrstvo in druge državne organe ter spremljamo, sousmerjamo ali vodimo postopke vstopanja Slovenije v mednarodne pogodbene odnose ter včlanjevanja v mednarodne in regionalne organizacije ter čezmejne pobude.

Usklajujemo in vodimo aktivnosti Slovenije na področju mednarodnega kazenskega pravosodja. Vodimo in usklajujemo delovanje dveh medresorskih delovnih skupin, in sicer Nacionalne komisije za mednarodno humanitarno pravo in Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe.

Evidentiramo, registriramo in spremljamo vse faze postopka sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov. V tem okviru s pravnega vidika ocenjujemo predloge resornih organov za sklenitev mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov, nudimo strokovno pomoč pri oblikovanju vsebine oziroma besedil teh aktov ter izdajamo mnenja in soglasja k pobudam vsebinskih nosilcev za sklenitev mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov. Organiziramo in vodimo strokovno vladno skupino za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu RS, in sodelujemo v njej.

Pripravljamo predloge aktov (zakonov in uredb) o ratifikaciji mednarodnih pogodb ali pristopu k njim ter opravljamo dejanja za njihovo uveljavitev po mednarodnem pravu (notifikacije, izmenjava not, deponiranje listin o ratifikaciji ali pristopu). V okviru postopkov ratifikacije mednarodnih pogodb v sodelovanju z resornimi organi načrtujemo normativni program dela ministrstva in spremljamo njegovo izvajanje.

Zbiramo in hranimo dokumentacijo v zvezi s sklepanjem mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktov ter hranimo izvirnike podpisanih mednarodnih pogodb in mednarodnih nepogodbenih aktov. Vodimo tudi specializirano knjižnico za mednarodno pravo, ki deluje kot ločena podenota knjižnice ministrstva.