Skoči do osrednje vsebine

Sektor za zakonodajo opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo zakonodaje s področja dela ministrstva in pripravo pravnih stališč glede tolmačenja zdravstvene zakonodaje in pripravo zakonodaje s področja dolgotrajne oskrbe.

Izvajamo medresorsko usklajevanje zakonodaje izven področja dela ministrstva. Pripravljamo in spremljamo izvajanja normativnega Programa dela Vlade Republike Slovenije in notificiramo direktive EU. Vodimo Register predpisov Slovenije, pripravljamo pravna stališča in sodelujemo pri usklajevanju predpisov z zakonodajo Evropske unije. Pripravljamo akte o ustanovitvi statutov javnih zdravstvenih zavodov, vključno s čistopisi. V sektorju smo zadolženi za skrbništvo nad ključem sefa, v katerem so občutljivi osebni podatki o posameznikih na podlagi Zakona o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov. Usklajujemo IPP-zadeve, sodelujemo v medresorskih delovnih skupinah s področja zakonodaje in tudi z drugimi državnimi organi (npr. Varuh človekovih pravic, Zagovornik načela enakosti). Pripravljamo pravna stališča in druga pravna gradiva Uradu Republike Slovenije za kemikalije, Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in kabinetu ministra. Pripravljamo odgovore na tožbe, zahteve za revizijo, zahteve za izdajo začasnih odredb v okviru upravnega spora ter odgovore državnemu odvetništvu v sodnih postopkih, razen če ima notranja organizacijska enota svojega pravnika. Pogajamo se s sindikati in sodelujemo pri nalogah kolektivnega dogovarjanja. Pripravljamo oziroma sodelujemo pri pripravi internih splošnih aktov, vključno s pripravo čistopisov. Pregledujemo pravna gradiva oziroma dokumente v skladu z internim pravilnikom ter odgovore na poslanska in novinarska vprašanja, kadar gre za strokovna pravna vprašanja. Usklajujemo varstvo osebnih podatkov.