Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja Zakonodaja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Odpadki

Splošna pravila ravnanja za odpadki

Obdelava ali čezmejne pošiljke odpadkov

Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Obvezne gospodarske javne službe

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

Pravilniki

Podnebne spremembe

Ukrepi varstva okolja

Trgovanje s pravicami do emisije

Spremljanje stanja okolja

Okoljske dajatve

Emisije toplogrednih plinov sektorjev, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije

Industrijsko onesnaževanje

Emisije in obvezno ravnanje

Dejavnost energetika: emisije snovi v zrak

Dejavnost energetika: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi v zrak

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi v zrak

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost kemična industrija

Dejavnost ravnanje z odpadki

Druge dejavnosti: emisije snovi v zrak

Druge dejavnosti: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Predpisi za hlapne organske spojine

Varstvo voda

Ukrepi varstva okolja

Spremljanje stanja okolja

Javne službe varstva okolja

Okoljske dajatve

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

Kartagenski protokol

Odbori

Komisija

Zaprti sistemi

Sproščanje v okolje

Dajanje na trg

Čezmejno gibanje GSO

Register GSO

Dopolnilni protokol iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih

Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo

Energetika