Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja Zakonodaja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Odpadki

Splošna pravila ravnanja za odpadki

Obdelava ali čezmejne pošiljke odpadkov

Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Obvezne gospodarske javne službe

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja

Pravilniki

Podnebne spremembe

Ukrepi varstva okolja

Trgovanje s pravicami do emisije

Spremljanje stanja okolja

Okoljske dajatve

Emisije toplogrednih plinov sektorjev, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emisije

Industrijsko onesnaževanje

Emisije in obvezno ravnanje

Dejavnost energetika: emisije snovi v zrak

Dejavnost energetika: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi v zrak

Dejavnost proizvodnja in predelava kovin: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi v zrak

Dejavnost nekovinska in mineralna industrija: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Dejavnost kemična industrija

Dejavnost ravnanje z odpadki

Druge dejavnosti: emisije snovi v zrak

Druge dejavnosti: emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod

Predpisi za hlapne organske spojine

Varstvo voda

Ukrepi varstva okolja

Spremljanje stanja okolja

Javne službe varstva okolja

Okoljske dajatve

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

Kartagenski protokol

Odbori

Komisija

Zaprti sistemi

Sproščanje v okolje

Dajanje na trg

Čezmejno gibanje GSO

Register GSO

Dopolnilni protokol iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih

Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo

Energetika