Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pristojno za delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, oskrbe z naftnimi derivati ter učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov.