Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu smo odgovorni za nemoteno in učinkovito poslovanje organa. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot ter skrbimo za nemoten potek notranjih organizacijskih procesov. V uradu opravljamo strokovno-tehnične naloge: pravne naloge, javno naročanje, finančno poslovanje, kadrovsko poslovanje, varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja, načrt integritete in preprečevanje korupcije, upravljanje prostorov in opreme, upravljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, poslovanje z dokumentarnim gradivom in arhivom ter druge strokovne, tehnične in administrativne naloge.
 • Oddelek za finančno poslovanje, pravne in splošne zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Služba za splošne zadeve

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana