Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sekretariatu smo odgovorni za nemoteno in učinkovito poslovanje organa. Usklajujemo delo strokovnih služb in drugih notranjih organizacijskih enot ter skrbimo za nemoten potek notranjih organizacijskih procesov. V uradu opravljamo strokovno-tehnične naloge: pravne naloge, javno naročanje, finančno poslovanje, kadrovsko poslovanje, varstvo osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja, načrt integritete in preprečevanje korupcije, upravljanje prostorov in opreme, upravljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, poslovanje z dokumentarnim gradivom in arhivom, naloge s področja obrambnega načrtovanja ter druge strokovne, tehnične in administrativne naloge.
 • Služba za splošne zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana


  Mitja Herak
  vodja

 • Služba za pravne zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  mag. Primož Šket
  vodja

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Katja Drobnak
  vodja

 • Služba za finančne zadeve

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Marinka Plavčak
  vodja po pooblastilu