Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko
mag. Marko  Koprivc

Mag. Marko Koprivc, rojen 14. decembra 1978 v Kopru, je magister politoloških znanosti. Med leti 2018 in 2022 je bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je deloval kot podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije in podpredsednik odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Bil je še član odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, komisije za narodne skupnosti ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Svoje delo je začel kot strokovni sodelavec mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Pred nastopom poslanskega mandata je deloval na področju razvoja in kakovosti izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Bil je član v številnih svetih zavodov, med drugim v svetu javnega zavoda Turizem Ljubljana.

Pogled na svet, ki ga je razvil ter vrednote s katerimi je odraščal in jih prevzel že v rani mladosti - socialna pravičnost, solidarnost, pacifizem, bratstvo med narodi, enakost med spoloma, sprejemanje različnosti ter pomen medgeneracijske solidarnosti so ga privedle do odločitve, da želi prispevati k dobrobiti družbe in biti družbeno aktiven.

Svoje delo razume kot doprinos k ustvarjanju družbe, ki bo najprej in predvsem poskrbela za zaposlene in upokojene, za šolajoče se državljane in državljanke kot tudi za mlade družine, invalide in iskalce zaposlitve ter vzpostavila ugodno okolje za razvoj družbeno odgovornega gospodarstva.

Verjame, da imamo na voljo ogromno znanja, dobrih praks in izkušenj, s katerimi lahko zagotavljamo ustrezno podporo pri vodenju kohezijske politike z namenom, da izboljšamo kvaliteto življenja vsem ljudem. Navsezadnje je ravno to, da nikogar ne pustimo zadaj, eno od temeljnih načel združene Evrope.