Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izbiramo in sofinanciramo začetne podjetniške investicije na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih, sofinanciramo naložbe na območjih, kjer živita avtohtoni narodnosti, in investicije v infrastrukturo v romskih naseljih ter sofinanciramo projekte občin v lokalno javno infrastrukturo.

Izbiramo in sofinanciramo začetne podjetniške investicije na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih, sofinanciramo naložbe na območjih, kjer živita avtohtoni narodnosti, in investicije v infrastrukturo v romskih naseljih ter sofinanciramo projekte občin v lokalno javno infrastrukturo.

Poslovno sodelujemo s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom ter zagotavljamo dodatne kreditne zmogljivosti za njune regionalne, podeželske in podjetniške programe. Izvajanje instrumenta »lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost« uresničujemo s kombinacijo različnih virov financiranja, poleg tega lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogočamo izvedbo celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij na način »od spodaj navzgor«, kar vpliva na uspešnejše zadovoljevanje lokalnih potreb.

Občinam omogočamo infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve gospodarsko-poslovnih območij. S tem zagotavljamo ustrezne razmere za razvoj in rast podjetij z visoko rastjo, ki gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.