Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Urad za Interreg in finančne mehanizme izvaja naloge organa upravljanja s podporo skupnega tehničnega sekretariata za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, naloge nacionalnega organa za čezmejne, transnacionalne in medregionalne programe v pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter naloge upravljanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP (Evropski gospodarski prostor).

Izvajanje Interreg programov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je namenjeno krepitvi čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja na številnih področjih, tako na notranjih kot tudi na zunanjih mejah EU.

V programskem obdobju 2021–2027 Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija) in petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program (ADRION).

Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je namenjeno zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov med državami donatoricami (Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) in državami upravičenkami. V Sloveniji se v programskem obdobju 2014-2021 izvaja v okviru dveh programov (Program izobraževanje – krepitev človeških virov in Program blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje), sredstva pa so namenjena tudi skladu za bilateralne odnose.

Sektor za finančne mehanizme Urada za Interreg in finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj deluje kot nacionalni koordinacijski organ (NKO) v okviru švicarsko-slovenskega programa sodelovanja. Vodja Sektorja za finančne mehanizme deluje kot vodja NKO.

Sektorji

 • Sektor za upravljanje čezmejnih programov

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za Interreg in finančne mehanizme

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Aleš Mrkela
  vodja

 • Sektor za Interreg

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za Interreg in finančne mehanizme

  Kotnikova ulica 5
  1000 Ljubljana

 • Sektor za finančne mehanizme

  Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
  Urad za Interreg in finančne mehanizme

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana


  Jadranka Plut
  vodja