Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za kohezijo združuje sektorje, ki vodijo ter učinkovito in redno upravljajo z evropskimi viri sredstev, ki so eno ključnih orodij politike spodbujanja razvojih ciljev Slovenije. Upoštevajoč razpoložljiva sredstva, zahtevnost sistema izvajanja in izvedbene strukture, v danih časovnih okvirih programskih obdobij, transparentno in sistematično prispevajo h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije na slovenskem prostoru, v čezmejnem sodelovanju, mednarodnih ter transnacionalnih mrežah in povezavah.

Direktorat za kohezijo je organ upravljanja za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, organ upravljanja treh čezmejnih programov Interreg, koordinator različnih nalog za cilj Evropsko teritorialno sodelovanje in upravlja finančne mehanizme (Norveški finančni mehanizem, Finančni mehanizem Evropski gospodarski prostor - EGP in Švicarski prispevek).

Upravljanje programov, ki prinaša evropska sredstva v Republiko Slovenijo, je strateška razvojna naloga in aktiven proces. Sistem izvajanja, kot orodje za uresničevanje zastavljenih ciljev, je prilagodljiv v vseh razmerah, odziven in dolgoročno usmerjen. Okvir za sistem predstavlja transparentna pravna podlaga, ustrezna administrativna zmogljivost ter proaktivno in ciljno vodenje. Moto direktorata za kohezijo je: »Vsak evropski projekt je bil gost v naši hiši.«