Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za zakonodajo informacijske družbe spremljamo evropsko zakonodajo na našem delovnem področju in skrbimo za njen prenos v pravni red Republike Slovenije.

Tako pripravljamo predloge zakonov in podzakonskih aktov s področja informacijske družbe ter skrbimo za pripravo mnenj s tega zakonodajnega področja in drugih mnenj, ki spadajo v delovno področje Direktorata za informacijsko družbo.

V sektorju nudimo pravno podporo Sektorju za razvoj informacijske družbe in Sektorju za elektronske komunikacije ter sodelujemo pri izvajanju drugih nalog direktorata.