Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za razvoj informacijske družbe smo usmerjeni v prihodnost. Spremljamo in analiziramo aktualno stanje informacijske družbe na državni ravni, hkrati pa delamo na usmerjenem razvoju področja.

Ključne naloge sektorja so koordiniranje in spodbujanje razvoja informacijske družbe na nacionalnem nivoju, sodelovanje na mednarodnem nivoju, spodbujanje vzpostavitve vključujoče informacijske družbe in sodelovanje z deležniki, krepitev podpornega okolja za področje naprednih digitalnih tehnologij, spodbujanje uporabe naprednih digitalnih tehnologij ter spodbujanje krepitve digitalnih kompetenc in spretnosti.

Pripravljamo strokovna izhodišča za oblikovanje nacionalnih razvojnih politik in strateških dokumentov na področju razvoja informacijske družbe, kar vključuje tudi pripravo nacionalnih razvojnih strategij, programov in akcijskih načrtov s področja informacijske družbe, kot sta npr. strategija razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija in Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji.

Na področju mednarodnega sodelovanja zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah na področju informacijske družbe in pripravljamo stališča v postopkih sprejemanja politik in drugih aktov mednarodnih institucij. Ključne mednarodne institucije, kjer sodelujemo so institucije Evropske unije ter mednarodni organizaciji ITU in OECD.

Na področju izvajanja razvojnih politik smo odgovorni tudi za izvedbo posameznih ukrepov s področja informacijske družbe, kot sta npr. ukrepa spodbud za razvoj pametnih mest in skupnosti ter vzpostavitev evropske mreže EDIH.