Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za informacijsko družbo smo pristojni za strateško načrtovanje in spodbujanje digitalnega preoblikovanja Slovenije. Pripravljamo državne strateške razvojne dokumente na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij ter usklajujemo in izvajamo razvojne ukrepe. Pri tem je naš strateški cilj digitalizirati vsa področja družbenega življenja z inovativno in intenzivno uporabo digitalnih tehnologij in interneta, kar je ključno za konkurenčnost gospodarstva, visoko raven blaginje in zagotovitev ustreznega mesta države v globalizirani digitalni družbi.

Na medresorski in medsektorski ravni usklajujemo izvajanje ukrepov za spodbujanje splošne digitalizacije družbe, pri čemer usklajevanje z zunanjimi deležniki iz gospodarstva, nevladnih organizacij ter izobraževalnega in raziskovalnega področja poteka prek Slovenske digitalne koalicije. V okviru delovnega področja zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah EU – Evropska unija, OECD (angl. Organistation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, ITU (angl. International Telecommunication Union  - Mednarodna telekomunikacijska zveza), ICANN (angl. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – služba, ki je odgovorna za uvedbo in registracijo spletnih domen), IGF (angl. Internet Governance Forum - Forum o upravljanju interneta), CEPT (angl. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije), Eutelsat (angl. European Telecommunications Satellite Organization – Evropska organizacija za satelitske komunikacije). Opravljamo nadzor ponudnikov elektronskih storitev zaupanja, na področju elektronskih komunikacij in na področju upravljanja radijskega spektra pa smo pristojni za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Organizacijske enote direktorata

Področja in teme

 • Digitalizacija družbe

  Napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev, povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter pripomorejo k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.

 • Elektronske komunikacije

  Gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi je neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in uporabo interneta.

 • Informacijska varnost

  Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Projekti

 • CARPE DIGEM

  V teku

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz sedmih držav članic EU, »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems«.