GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za odnose z javnostmi smo vam na voljo za pojasnila in odgovore na vaša vprašanja v zvezi z vsebinami, ki sodijo pod področje delovanja in pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zagotavljamo sprotno obveščanje javnosti o sprejetih ukrepih in politikah na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa. Služba za odnose z javnostmi je tudi kontakt za novinarska vprašanja, ki so namenjena organom v sestavi ministrstva.

Svetovalci za odnose z javnostmi