GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V kabinetu ministrice izvajamo strokovne naloge in organiziramo, svetujemo ter usklajujemo naloge ministrice in državnih sekretarjev. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo tudi delo med organizacijskimi enotami ministrstva in spremljamo izvrševanje nalog.

Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih teles ministrstva. Usklajujemo tudi medresorsko komunikacijo z drugimi ministrstvi, organi v sestavi oziroma drugimi organi državne in javne uprave.