Skoči do osrednje vsebine

državni sekretar
dr. Miroslav Kranjc

Dr. Miroslav Kranjc leta 1997 magistriral in leta 2000 doktoriral na področju elektrotehniških znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Bil je eden prvih zaposlenih na tedaj novoustanovljenem Ministrstvu za informacijsko družbo in bil udeležen v skoraj vseh vidikih strokovnega, kadrovskega in organizacijskega razvoja tedanjega ministrstva. Več kot 17 let je opravljal funkcijo vrhovnega državnega revizorja in pri tem vodil vzpostavitev in razvoj Oddelka za revizije smotrnosti poslovanja na Računskem sodišču Republike Slovenije. Ta je izvedel vrsto zahtevnih in prepoznavnih revizij pomembnih sistemov in procesov v državi (na področjih zdravstva, izobraževanja, trajnostnega razvoja, sociale, športa, mednarodnih zadev, naravnih nesreč, lokalne samouprave, političnega sistema in drugih), okoljevarstvenih revizij, revizij informacijskih sistemov ter revizij neprekinjenega poslovanja. Izkušnje in znanje je pogosto in poglobljeno delil z vrsto deležnikov in ciljnih publik tako doma kot v tujini.