Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za podatkovno ekonomijo smo usmerjeni v prihodnost.

Pri prehodu v digitalno družbo igrajo podatki osrednjo vlogo. Podatki predstavljajo ključno sestavino za gospodarsko rast, konkurenčnost, inovacije, ustvarjanje služb in družbeni napredek. Cilj Evropske unije je zagotoviti enotni trg podatkov in razvoj podatkovnega gospodarstva.

Ključne naloge sektorja so na eni strani spodbujanje in koordiniranje razvoja upravljanja ter vodenja podatkov, kot sestavnega dela podatkovne ekonomije ter sodelovanje na mednarodnem nivoju, in na drugi sodelovanje z deležniki ter krepitev podpornega okolja za področje podatkov. Med pomembne naloge sodi tudi priprava strokovnih in strateških dokumentov s področja upravljanja in vodenja podatkov ter priprava politik in postopkov, ki so del življenjskega cikla podatka. 

Pomembnejša področja dela:

  • odprti podatki,
  • upravljanje in vodenje podatkov,
  • interoperabilnost,
  • podatkovni prostori,
  • pametna mesta in skupnosti,
  • zakonodaja s področja podatkov,
  • vzpostavitev in koordinacija omrežja skrbnikov podatkov (angleško Data Steward),
  • sodelovanje s ključnimi mednarodnimi institucijami (institucije Evropske unije, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj in druge),
  • sodelovanje z mednarodnimi partnerji in vozlišči (hubi), ki delujejo na področju podatkov npr. Open Data Charter.