Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za pospeševanje digitalne preobrazbe smo usmerjeni v prihodnost. Spremljamo in analiziramo aktualno stanje informacijske družbe na državni ravni, hkrati pa delamo na usmerjenem razvoju področja.

Naše ključne naloge so:

  • koordiniranje in spodbujanje razvoja informacijske družbe na nacionalni ravni, sodelovanje na mednarodni ravni,
  • spodbujanje vzpostavitve vključujoče informacijske družbe in sodelovanje z deležniki,
  • krepitev podpornega okolja za področje naprednih digitalnih tehnologij,
  • spodbujanje uporabe naprednih digitalnih tehnologij ter
  • spodbujanje krepitve digitalnih kompetenc in spretnosti.

Pripravljamo strokovna izhodišča za oblikovanje nacionalnih razvojnih politik in strateških dokumentov na področju razvoja informacijske družbe, kar vključuje tudi pripravo nacionalnih razvojnih strategij, programov in akcijskih načrtov s področja informacijske družbe, kot sta na primer strategija razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija in Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji.

Pri mednarodnem sodelovanju zastopamo Republiko Slovenijo v mednarodnih organizacijah na področju informacijske družbe in pripravljamo stališča v postopkih sprejemanja politik in drugih aktov mednarodnih institucij. Ključne mednarodne institucije, v katerih sodelujemo, so institucije Evropske unije ter mednarodni organizaciji ITU in OECD.

Pri izvajanju razvojnih politik smo odgovorni tudi za izvedbo posameznih ukrepov s področja informacijske družbe, kot je na primer ukrep vzpostavitve evropske mreže digitalnih inovacijskih stičišč – EDIH.