Skoči do osrednje vsebine

Vrhovno državno tožilstvo

Vrhovno državno tožilstvo nadzira in usklajuje delovanje enajstih okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva, ki obravnava najzahtevnejša kazniva dejanja.

Skupaj tvorijo sistem državnega tožilstva v Republiki Sloveniji, v katerem državni tožilci v okviru svoje temeljne naloge vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe opravljajo vsa procesna dejanja upravičenega tožilca, usmerjajo policijo in druge pristojne organe, uporabljajo odloženi pregon in poravnavanje ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.

Vrhovno državno tožilstvo ima generalnega direktorja, ki ga imenuje in razrešuje minister za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca.

V Republiki Sloveniji poznamo državne tožilce štirih stopenj: okrajne državne tožilce, okrožne državne tožilce, višje državne tožilce in vrhovne državne tožilce. Funkcija državnega tožilca je trajna.