Ugrás a tartalomra

A Legfőbb Ügyészség felügyeli és összehangolja a tizenegy kerületi államügyészség és a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkozó Kiemelt Ügyek Ügyészségének a működését.

Együtt alkotják a Szlovén Köztársaság államügyészségének rendszerét, amelyben az államügyészek alapvető hatáskörükön kívül – vádemelés büntetőügyekben és ezek képviselése az eljárás alatt –, ellátják a jogos ügyész eljárásbeli cselekedeteit, irányítják a rendőrséget és egyéb illetékes szervet, halasztott bűnüldözést és kiegyezést igényelhetnek, és más, a büntetőeljárást szabályozó törvényben meghatározott feladatokat látnak el.

A Legfőbb Ügyészséget a főigazgató vezeti, akit az igazságügyi miniszter nevez ki és ment fel a legfőbb államügyész javaslata alapján.

A Szlovén Köztársaságban négyszintű államügyészség működik: járási, kerületi, felsőbb államügyészségek és a legfőbb államügyészség. Az államügyész tisztsége állandó.