Skoči do osrednje vsebine

Sodni svet je državni organ, ki ga ustava ne umešča v nobeno vejo oblasti, vendar pa pri postavljanju sodnikov zagotavlja sodelovanje med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo. Zadolžen je za zaščito neodvisnosti sodnikov in sodstva ter spodbujanje in zagotavljanje odgovornosti, učinkovitosti in kakovosti dela sodstva.

Sodni svet svojo temeljno pristojnost izvaja v postopku kandidiranja sodnikov za sodniška mesta, kjer opravi izbiro in državnemu zboru predlaga v izvolitev samo enega kandidata za eno sodniško mesto.

Poleg tega sprejema merila za doseganje kakovosti dela sodnikov, odloča o napredovanju sodnikov, vloži lahko zahtevo za izdelavo ocene sodniške službe za posameznega sodnika in zahteva službeni nadzor nad sodnikovim delom. Sodni svet imenuje in razrešuje predsednike sodišč ter odloča o pritožbah sodnikov, ki menijo, da je bil kršen njihov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva.

Sestavlja ga enajst članov. Pet članov izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov izvoli državni zbor na predlog predsednika republike, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.