Skoči do osrednje vsebine

Državnotožilski svet

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Državnotožilski svet kot samostojen državni organ opravlja naloge državnotožilske samouprave in zagotavlja, da državna tožilstva izvajajo enotno politiko pregona storilcev kaznivih dejanj, sodeluje pa tudi pri varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Državnotožilski svet imenuje in razrešuje vodje okrožnih državnih tožilstev, vključen je v postopke ocenjevanja, napredovanja in premestitev državnih tožilcev, daje mnenja k politiki pregona ter ocenjuje uspešnost in učinkovitost poslovanja državnih tožilstev.

Državnotožilski svet sestavlja devet članov, od tega štiri člane izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega v nazivu vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca, štiri člane izvoli Državni zbor na predlog predsednika republike izmed pravnih strokovnjakov, enega člana pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Njihov mandat traja šest let brez možnosti ponovne izvolitve oziroma imenovanja.