Ugrás a tartalomra

Az Ügyészi Tanács mint önálló állami szerv az ügyészi önkormányzat feladatait látja el és biztosítja, hogy az államügyészségek egységes bűnüldözési politikát folytassanak, de közreműködik az államügyészek önállóságának védelmében is.

Az Ügyészi Tanács nevezi ki és menti fel a kerületi államügyészségek vezetőit, bekapcsolódik az államügyészek minősítési, előreléptetési és áthelyezési folyamataiba, véleményezi a bűnüldözési politikát, valamint értékeli az államügyészségek munkájának eredményességét és hatékonyságát.

Az Ügyészi Tanács kilenc tagból áll, közülük négy tagot az államügyészek választanak azok az ügyészek közül, akik nem töltenek be vezető tisztséget, éspedig egyet a legfőbb, egyet a felsőbb, egyet a kerületi és egyet a járási államügyészek közül, négy tagot az Országgyűlés nevez ki a köztársasági elnök javaslatára a jogi szakértők köréből, egy tagot pedig az igazságügyi miniszter nevez ki a kerületi államügyészségek vezetői közül. Mandátumuk hat év időtartamra szól és nem lehet őket ismételten kiválasztani, illetve kinevezni.