Skoči do osrednje vsebine

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je organ v Republiki Sloveniji, ki neodvisno in samostojno odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil na vseh stopnjah postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija izvaja najpomembnejše ukrepe pravnega varstva, med drugim lahko v revizijskem postopku zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi. 

Sestavljajo jo predsednik in šest članov, njihov mandat traja osem let. Vseh sedem imenuje državni zbor.

V revizijskem in pritožbenem postopku odloča tričlanski senat, ki ga ob prejemu zadeve določi predsednik Državne revizijske komisije. Sestava senatov ni stalna, pri odločanju v posameznih zadevah sodelujejo tudi svetovalci Državne revizijske komisije, ki proučijo celotno dokumentacijo o zadevi in pripravijo predloge odločitev.