GOV.SI

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je organ v Republiki Sloveniji, ki neodvisno in samostojno odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil na vseh stopnjah postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija izvaja najpomembnejše ukrepe pravnega varstva, med drugim lahko v revizijskem postopku zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen ali pa mu ugodi in postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi. 

Sestavljajo jo predsednik in štirje člani, njihov mandat traja osem let. Vseh pet na položaj imenuje Državni zbor.

V revizijskem in pritožbenem postopku odloča tričlanski senat, ki ga ob prejemu zadeve določi predsednik Državne revizijske komisije. Sestava senatov ni stalna, pri odločanju v posameznih zadevah sodelujejo tudi svetovalci Državne revizijske komisije, ki proučijo celotno dokumentacijo v zadevi in pripravijo predloge odločitev.