Skoči do osrednje vsebine

Agencije delujejo kot osebe javnega prava, ki opravljajo regulatorne, razvojne ali strokovne naloge v javnem interesu. Pri izvajanju nalog je samostojna. Javne agencije se ustanovijo, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, ali če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. Nekatere agencije niso ustanovljene kot javne agencije, kakršne opredeljuje Zakona o javnih agencijah in se zaradi zagotovitve politične in finančne neodvisnosti tudi ne financirajo iz državnega proračuna.