GOV.SI

Dogodki

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • 44. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se bo ob 10. uri sestala na redni seji in potrjevala paket proračunskih dokumentov, ki vključuje tudi predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Poleg tega bodo člani vlade obravnavali tudi predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka ter predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

 • Srečanje prijaviteljev "ICT Proposers' Day 2019"

  Ta dogodek bo odlična priložnost za predstavitev in razpravo o glavnih dejavnikih digitalne preobrazbe evropske industrije in družbe ter o tem, kako lahko program EU za raziskave in inovacije najbolje prispeva k tem ciljem.

  Messukeskus Center, Southern Entrance, Messuaukio 1, 00520 Helsinki, Finland
 • Seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizira seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem bo tekla razprava o možnostih rabe in zlorabe modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja.

  Cankarjev dom
 • 9. Konferenca komunalnega gospodarstva

  Državni sekretar Marko Maver bo nagovoril udeležence 9. Konference komunalnega gospodarstva. Na konferenci bodo osvetlili razvoj komunalnih dejavnosti skozi čas, opredelili soodvisnost razvoja komunale in družbe, se vprašali, ali razvojne možnosti komunale zagotavljajo reševanje izzivov sodobne družbe, ter izpostavili kibernetsko varnost komunalnih energetskih sistemov urbanega okolja z vidika kritične infrastrukture.

  Kongresni center Olimia, Podčetrtek
 • Zeliščarski center JV Slovenija

  Državni sekretar Damjan Stanonik se bo udeležil zaključka projekta oziroma otvoritve Zeliščarskega centra JV Slovenija, ki je vzpostavljen preko posebnega projekta v sklopu Podukrepa M19.2. Center bo deloval kot povezovalni in podporni element med zeliščarji, kmeti in socialno ranljivimi osebami na področju zdravilnih in uporabnih rastlin.

  Zagrad, Občina Škocjan
 • Mednarodna ministrska konferenca »Kruh miru«

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila mednarodne konference »Kruh miru«, ki jo to leto organizira Ministrstvo za kmetijstvo Republike Litve.

  Vilna, Litva
 • Dan koordinatorjev projektov Obzorja 2020

  Evropska komisija bo dne 19. septembra 2019 za koordinatorje uspešnih predlogov organizirala "Dan koordinatorjev". Namen dogodka je pojasniti podrobnosti o pripravi in ​​podpisu pogodb o financiranju.

  Bruselj, stavba Charlemagne
 • Strokovni dogodek »Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki«

  Predstavniki MOP se bodo udeležili strokovnega dogodka »Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki«, v organizaciji Ekologov brez meja. Z namenom da dogodku podelijo posebno težo, so med splošno javnostjo izvedli krajšo spletno raziskavo. Izmed 1583 vprašanih 97 % anketirancev meni, da je odlaganje gradbenih odpadkov v naravo problem, največ zaradi onesnaževanja virov pitne vode in vodotokov. Problem torej imamo, prihajajoči strokovni dogodek pa je eden od korakov na poti do rešitve.

  Lokacija: Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana
 • Mednarodna vaja zaščite in reševanja – Vaja letalska nesreča Karavanke 2019

  Na mejnem območju pobočja Kočne in Planine Seča v Sloveniji in Avstriji bo od 20. do 22. septembra mednarodna vaja zaščite in reševanja – Vaja letalska nesreča Karavanke 2019. Gre za zaščitno-reševalno mednarodno vajo, ki predpostavlja nesrečo potniškega letala. Njen namen je krepitev sodelovanja slovenskih, avstrijskih in italijanskih organov, služb, enot in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč na področjih pripravljenosti, medsebojnega obveščanja, nudenja mednarodne pomoči, nudenja prve pomoči ter interoperabilnosti reševalnih enot in služb pri odzivanju na nesreče in medsebojnega sodelovanja preiskovalnih in drugih služb. Predstavitev vaje bo v soboto 21. septembra, na travniku za planinsko kočo Dom Pristava v Javorniškem Rovtu nad Jesenicami.

 • Predstavitev predloga sprememb plačnega sistema javnega sektorja

  V petek, 20. septembra 2019 ob 10.uri, bo potekala druga predstavitev predloga sprememb plačnega sistema javnega sektorja.