Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo

Svet EU, Luksemburg
Ministrica dr. Aleksandra Pivec se udeležuje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, na katerem bodo v obravnavi tako kmetijske in gozdarske kot tudi ribiške točke.

V okviru ribiškega dela bo Svet tako kot vsako leto ob tem času izmenjal mnenja o pripravah na zasedanje Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) ter o pripravah na letna posvetovanja EU-Norveška. Predsedstvo bo skušalo doseči politični dogovor glede ribolovnih možnostih za naslednje leto za Baltsko morje ter nadgraditi dogovor o delnem splošnem pristopu o prihodnjem Evropske m ribiškem in pomorskem skladu iz junija letos.

V gozdarskem delu bodo ministri razpravljali o strategiji EU za gozdarstvo po letu 2020 ter Sporočilu Komisije o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. RS pozdravlja razpravo še posebej v luči prizadevanj in zavezanosti EU k reševanju izzivov, kot so prehod na nizkoogljično, podnebno nevtralno in krožno biogospodarstvo ob sledenju ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) ter učinkovito izkoriščanje virov v gozdovih ob hkratnem zagotavljanju vseh njihovih funkcij.

V sklopu kmetijskih točk bo Komisija poročala o stanju na posameznih kmetijskih trgih, predsedstvo pa bo poročalo o stanju napredka pri obravnavi svežnja o reformi SKP za obdobje po letu 2020.

V okviru zasedanja je predvidena IZJAVA za medije – dogovor termina naknadno.

Iskalnik