Skoči do osrednje vsebine

Skupaj smo uspešnejši: oblikovanje izhodišč za pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva

do
Urad vlade za narodnosti že tretje leto zapored izvaja projekt Nacionalne platforme za Rome (SIFOROMA3), v okviru katerega bo 26. novembra 2019 v Ljubljani potekala razprava z namenom oblikovanja izhodišč za pripravo novega Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 (NPUR 2021–2030).

V letošnjemu letu so v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome potekale aktivnosti z jasnim poudarkom na izvajanju ukrepov iz Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021). Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek na treh ključnih področjih, in sicer: vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in krepitvi socialnega vključevanja ter zdravstvenem varstvu.

Tokratni večdeležniški dogodek projekta bo potekal na nacionalni ravni in bo zaokrožil že izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021. Povezal bo predstavnike pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zavodov za zaposlovanje, centrov za socialno delo, zdravstvenih domov, večnamenskih romskih centrov, nevladnih organizacij in drugih izobraževalnih ter zagovorniških institucij, romskih organizacij ter predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih.

Delo v zvezi s pripravo novega NPUR 2021–2030 bo namreč potekalo drugače kot v preteklih obdobjih. Institucije, ki delujejo na lokalni ravni, nevladne organizacije, pa tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije so večkrat izpostavili, da aktualni vladni program ne odraža dejanskega stanja in razmer na terenu ter da ukrepi izzivov na terenu ne naslavljajo celovito, zaradi česar največkrat tudi dobro zastavljeni ukrepi niso učinkoviti v praksi. Iz navedenega razloga ta dogodek povezuje vse ključne deležnike na nacionalni in lokalni ravni, z namenom celostnega naslavljanja obstoječih izzivov in oblikovanja skupnih izhodišč ter ukrepov novega NPUR 2021–2030.

Udeležba na dogodku je predvidena za tiste, ki so prejeli vabilo. Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je zaradi omejenega števila mest obvezna prijava na elektronska naslova andrea.celija@gov.si ali gp.un@gov.si oziroma na telefon 01 400 11 80.

 

Dogodek organizira Urad Vlade RS za narodnosti v sklopu projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome, ki ga sofinancira Evropska Unija.