Skoči do osrednje vsebine

Posvet “Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji”

do
Od 8.30 dalje bo na Fakulteti za družbene vede potekal Posvet “Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji”.

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je zagotovila lokalno samoupravo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s čimer se je le-ta pridružila sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo neposredno in posredno pravico državljanov, da sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev javnega značaja.

Poleg Ustave Republike Slovenije, s pomembnim poudarkom na področju lokalne samouprave, je bil naslednji odločilen korak sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi decembra 1993; izvedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave pa so bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin leta 1994. Lokalna samouprava je tako v novi podobi začela delovati januarja 1995.

Ker je lokalna samouprava (in občine kot nosilke le-te) izjemno pomemben element slovenskega političnega sistema, bo posvet namenjen petindvajsetletnici in pregledu preteklih dosežkov ter pogledu v prihodnost lokalne samouprave v Sloveniji.