Skoči do osrednje vsebine

Obisk Spodnjega Podravja

Spodnje Podravje
Ministrica dr. Aleksandra Pivec bo obiskala Spodnje Podravje, kjer se bo med drugim udeležila seje OE KGZS Ptuj, ogledala si bo tudi nekatere kmetije na tem območju, udeležila pa se bo tudi sestanka delovne skupine za vzpostavitev kompetenčnega centra za namakanje in semenarstvo.

Program ministrice – za MEDIJE

9:00 Prihod ministrice na ZGS KGZS Zavod Ptuj

sledi srečanje delavcev KGZS Zavod Ptuj, članov OE Ptuj in direktorjev zadrug iz območja KGZS Zavod Ptuj

Lokacija: dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2251 Ptuj

FOTOTERMIN IN MOŽNA IZJAVA MINISTRICE

Sledi ob predvidenih urah:

10:30 – 11:15   obisk Semenarne Ljubljana

Lokacija: Selekcijsko poskusni center Ptuj, Ob Dravi 5a, 2250 Ptuj

11:15 – 12:00 obisk Mlina Korošec, d. o. o.,

Lokacija: Mlin Korošec, Zabovci 42, 2281 Markovci

12:00 – 13:30 ogledi namakalnih sistemov v občini Gorišnica in novega črpališča, s predstavitvijo sistema na občini Gorišnica

Lokacija: Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a,2272 Gorišnica

14:00 – 15:00 ogled vasi Levanjci, obisk prašičerejske kmetije Matjašič - primer dobre prakse kmetovanja

Lokacija: Levajnci 4, 2253 Destrnik

15:00 – 16:00 obisk dveh sosednih kmetij, mlada prevzemnika - piščančja farma in govedorejska kmetija Murko, 

Lokacija: Občina Destrnik, Vintarovci

 

Podrobnejše informacije / dogovori za izjave:

e-naslov: pr.mkgp@gov.si