Skoči do osrednje vsebine

55. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 19. decembra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 55. redni seji.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog novele Zakona o vodah, ki bo dopolnila in spremenila določbe Sklada za vode, in sicer z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Predlog zakona bo omogočil dodatno financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči, saj trenutni sistem financiranja ne omogoča takojšnje zadostne izvedbe potrebnih interventnih del oziroma izvedbe izrednih ukrepov za zavarovanje življenja ali zdravje ljudi ali njihovega premoženja.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030. Gre za ključni strateški dokument na področju varstva okolja, ki naslavlja okoljske izzive Slovenije, ki so povezani predvsem s čezmerno onesnaženimi območji zaradi preteklih dejavnosti, vsakoletnimi kratkotrajno in lokacijsko omejenimi poslabšanji kakovosti zraka, ravnanji z odpadki, skrbjo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter obvladovanjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Člani vlade bodo obravnavali predlog Načrta Aktivne politike zaposlovanja za leto 2020. Večina programov APZ v letu 2020 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ter izobraževanju tistih skupin brezposelnih, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj bo v letu 2020 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čim prej aktivirati in vključiti nazaj na trg dela.