Skoči do osrednje vsebine

50. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 14. novembra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 50. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog novele zakona prinaša spremembe, ki se med drugim nanašajo na očetovski in starševski dopust, na izboljšanje položaja družin, kjer je mati ob rojstvu nezaposlena oziroma ni bila zaposlena vseh 12 mesecev pred uveljavljanjem materinskega nadomestila, na izboljšanje položaja študentskih družin ter izboljšanje položaja družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele Zakona o tajnih podatkih. Predlog novele zakona ne odstopa od ciljev in načel, na katerih sloni že dosedanja ureditev tega področja. Poglaviten cilj predloga je izboljšati učinkovitost že obstoječega sistema obravnavanja tajnih podatkov in posledično zagotoviti večjo varnost tovrstnih podatkov.

Člani vlade bodo obravnavali predlog Akcijskega načrta za izvedbo repatriacije prosilcev slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo. Akcijski načrt je pripravila Medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in za nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije.