Skoči do osrednje vsebine

45. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v ponedeljek, 30. septembra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 45. redni seji.

Člani vlade bodo na seji obravnavali besedilo predloga Zakona o izvajanju politik proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki ga bo vlada skupaj z že potrjenimi proračunskimi dokumenti posredovala državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. S ciljem srednjeročne uravnoteženosti proračunov bomo omejili nekatere izdatke.