Skoči do osrednje vsebine

31. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 10. septembra ob 11. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 25, sestala na 31. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj, ki je pripravljen kot del novega razvoja zagotavljanja sistema in pravic s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Pomeni prenos Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (Direktiva (EU) 2016/680), v pravni red Republike Slovenije. Posameznikom, na katera se nanašajo osebni podatki, so dane na razpolago štiri možnosti za obrambo ali uresničevanje njihovih pravic s področja varstva osebnih podatkov v odnosu do pristojnega organa, za katerega menijo, da morda nezakonito ali nepravilno obdeluje njegove osebne podatke.