Skoči do osrednje vsebine

112. seja vlade

Kdaj
Kje Ljubljana
Vlada Republike Slovenije se bo v sredo, 10. julija 2024, ob 13. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 20, sestala na 112. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Vlada bo na seji med drugim obravnavala izhodišča za pripravo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Vsebina novele Zakona o tujcih temelji na prenosu revidirane Direktive (EU) 2021/1883 o določitvi pogojev za vstop in prebivanje visokokvalificiranih državljanov in državljank tretjih držav, ki želijo prebivati in delati v EU (Direktiva o modri karti EU), pri čemer se dodatno uvaja tudi nova vrsta dovoljenja za začasno prebivanje - dovoljenje za digitalnega nomada.

Na dnevnem redu je tudi predlog Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki ureja področje izenačevanja možnosti invalidov in preprečevanje in odpravljanje diskriminacije zaradi invalidnosti. Eden od ciljev predloga zakona je razmejiti posebne socialne programe za vključevanje invalidov v družbo ter druge programe in projekte za izenačevanje možnosti invalidov v družbi. S tem se razširi možnost izbora izvajalcev programov in projektov, ki so namenjeni invalidom tudi na izvajalce, ki niso invalidske organizacije, področje njihovega delovanja pa je že zdaj izvajanje različnih oblik storitev, programov ali projektov za invalide.