Skoči do osrednje vsebine

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2024

do
Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu Vatikan
Via della Conciliazione 10
00193 Rim
Italija
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo potekale 9. 6. 2024. Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu je začelo z volilnimi opravili na katera opozarjamo volivce.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 15/2024 je bil objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 11. 3. 2024, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini, pa nedelja, 9. 6. 2024.

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je z 11. 3. 2024, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament. Glasove podpore lahko volivci oddajo do vključno 10. 5. 2024.

Podporo kandidatu lahko podajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu (priložen obrazec podpore v slovenskem in italijanskem jeziku) potrdi uradna oseba na Diplomatskem in konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, na podlagi vpogleda v osebni dokument.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (Upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

V času razgrnitve volilnih imenikov, to je od 1. 4. 2024 dalje, lahko volivci na Upravnih enotah, Diplomatskih in konzularnih predstavništvih v tujini ali preko portala e-Uprava, pogledajo v podatke, ki se vodijo v evidenci volilne pravice in podajo zahtevek za odpravo morebitnih napak.

Dodatno pojasnjujemo, da poslance ali poslanke iz Republike Slovenije lahko volijo državljani Republike Slovenije vpisani v splošni ali posebni volilni imenik, ter državljani držav članic, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, če so podali zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice.

Volilne pravice za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji nimajo državljani Republike Slovenije, ki so na podlagi lastne zahteve vpisani v volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije.

Ministrstvo za notranje zadeve bo vsem volivcem Republike Slovenije, ki so na volitvah v Evropski parlament v letu 2019 volili v drugi državi članici Evropske unije, pravočasno poslalo obvestilo, da zanje še vedno velja, da so vpisani na volilni imenik v drugi državi članici in ne v Republiki Sloveniji, če ne bodo predhodno sami zahtevali spremembe vpisa.

Izpis iz ali vpis v volilni imenik Republike Slovenije za volitve v Evropski parlament v drugi državi članici je lahko narejen tudi na podlagi zahteve volivca pri pristojnemu organu v drugi državi članici, ki tem obvesti Ministrstvo za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve bo 12. 4. 2024 izdalo volilne karte za glasovanje po pošti iz tujine.

Zadnji dan za posredovanje obvestila Državni volilni komisiji, da volivec, ki se bodo v času izvedbe volitev začasno nahajali v tujini (zdomci) želi glasovati po pošti iz tujine ali na Diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini z odprtim voliščem, je 9. 5. 2024.

Izseljenci (Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan izvedbe volitev v domovini) lahko svojo zahtevo za glasovanje na volišču OMNIA sporočijo do vključno 5. 6. 2024.

Državna volilna komisija bo 24. 5. 2024 objavila seznam potrjenih list kandidatov.

Državna volilna komisija je na seji z dne 29. 2. 2024  sprejela sklep o pošiljanju uradnih praznih glasovnic vsem volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa bodo pravočasno sporočili, da želijo glasovati po pošti iz tujine.

Več informacij o poteku volitev v Evropski parlament najdete na spletni strani Državne volilne komisije.