Skoči do osrednje vsebine

5. seja Sveta za ekološko kmetijstvo in trajnostno proizvodnjo hrane

do
MKGP, Dunajska 22 1000 Ljubljana
Ministrica Mateja Čalušić se bo udeležila Sveta za ekološko kmetijstvo in trajnostno proizvodnjo hrane.

Na seji bodo razpravljali o stanju na področju trgov z ekološkim mlekom, kmetijski praksah ekološke pridelave mleka, primerih dobrih praks ekološkega kmetovanja na vodovarstvenih območjih v Nemčiji. Članom sveta bodo predstavljeni tudi predlogi sprememb za bolj ciljne podpore ekološki pridelavi.