Skoči do osrednje vsebine

Uvodna konferenca projekta Zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih sodnih postopkih

do
Svet Evrope in Evropska komisija, v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, 13. februarja 2024 na Bledu organizirata Uvodno konferenco projekta Zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji.

S konferenco se zaključuje prva faza projekta, katere rezultat je Uvodno poročilo, predstavljene pa bodo ugotovitve o razlogih za zastoje v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji, ter tudi nadaljnje aktivnosti, načrtovane za izvajanje v okviru projekta.

Gre za projekt, ki je namenjen izboljšanju varstva otrokovih pravic v civilnih sodnih postopkih v Sloveniji, s ciljem zagotoviti spoštovanje največjih otrokovih koristi v teh postopkih. Projekt, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Svet Evrope, bo trajal 30 mesecev, pri njegovem izvajanju pa sodeluje tudi medresorska delovna skupina, v kateri sodelujejo vsi deležniki, ki na kakršen koli način prihajajo v stik z otroki v civilnih sodnih postopkih (sodniki, odvetniki, sodni izvedenci klinične psihologije in psihiatrije, predstavniki resornih ministrstev, Varuha človekovih pravic, nevladnih organizacij in Skupnosti centrov za socialno delo).

Dogodek bo odprt za medije.