Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

do
Svet EU, Bruselj, Belgija
Državna sekretarka Eva Knez se bo udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se tokrat začne že v nedeljo, na njem pa bodo v obravnavi tako kmetijske kot ribiške točke.

V okviru ribiških točk bo predsedstvo skušalo doseči politični dogovor glede predloga o ribolovnih možnostih za Atlantik in Severno morje za nekatere staleže za leto 2024, 2025 in 2026 ter za Sredozemsko in Črno morje za prihodnje leto.

V okviru kmetijskih točk bo predsedstvo skladno z zadanim programom skušalo doseči splošni pristop pri predlogu uredbe o novih genomskih tehnikah. Ministri bodo izmenjali tudi mnenja o prvem letu izvajanja strateških načrtov skupne kmetijske politike ter nadaljevali razpravo o razmerah na kmetijskih trgih, zlasti po invaziji na Ukrajino.

Pod točko razno bo predsedstvo med drugim poročalo o napredku obravnave v okviru Sveta EU o predlogu direktive o spremembi različnih direktiv o zajtrku. Za Slovenijo je pomembna revizija direktive o medu v delu, ki se nanaša na označevanje prekla mešanice medu. Komisija bo predstavila tudi predlog za posodobitev pravil EU o dobrobiti živali pri prevozu.

Medijem bomo po zasedanju posredovali sporočilo za javnost.

Na spletni strani Sveta EU najdete več informacij o zasedanju AGRIFISH.