Skoči do osrednje vsebine

Presečišča med etiko, integriteto in enakostjo spolov v znanosti

do
Atrij ZRC-SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
Vljudno vas vabimo na dogodek »Presečišča med etiko, integriteto in enakostjo spolov v znanosti«, ki ga Znanstvenoraziskovalni center SAZU organizira v sodelovanju s Komisijo za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Dogodek poteka v okviru Meseca znanosti 2023.

Na dogodku bodo predstavljeni rezultati Ciljnega raziskovalnega programa Etika, integriteta in enakost spolov v raziskovalnem prostoru Slovenije: med politikami in njihovo implementacijo (ZRC SAZU, 2021–2023), ki bodo izhodišča za razpravo o področjih, kjer se pogosto kažejo sistemske neenakosti med raziskovalkami in raziskovalci v Sloveniji – (1) vprašanje avtorstva znanstvenih del in (2) kariernega napredovanja. V Sloveniji se namreč, tako kot drugod, pojavljajo nepoštene prakse prilaščanja avtorstva, izkoriščanja šibkejših ter nižjega vrednotenja žensk kot avtoric, prav tako je pri nas zaznati težavo občutno počasnejšega napredovanja žensk na akademski lestvici. Navedena vprašanja se prepletajo tudi s področjem raziskovalne integritete in etike ter pozivajo k premisleku o njuni povezanosti z zagotavljanjem enakih možnosti na področju znanosti.

Več o dogodku v priloženem programu.

Število mest je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava.