Skoči do osrednje vsebine

Konferenca Presoja učinkov na prostor

do
Mestni muzej, Gosposka ulica 15, Ljubljana
Kako se uvajanja presoje učinkov na prostor lotevamo v Sloveniji? Katere so dobre prakse v drugih evropskih državah in kako se presoj učinkov politik na prostor lotiti v čezmejnem prostoru? Na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti na konferenci Presoja učinkov na prostor, ki jo Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira 30. novembra 2023 v Ljubljani.

Namen konference je razširiti znanje in vedenje o pomenu presoj učinkov na prostor ter predstaviti možne metodološke pristope ministrstvom in občinam, prostorskim načrtovalcem in strokovni javnosti.

V prvem delu konference bodo slovenski in tuji predavatelji, ki so sodelovali v pilotni aktivnosti za izvajanje Teritorialne Agende 2030, predstavili metodološke pristope k presoji v čezmejnem prostoru. V drugem delu bodo svoje ugotovitve in rezultate predstavili pripravljavci ciljno-raziskovalnega projekta na temo presoje učinkov na prostor. Poleg tega bomo spoznali različne pristope presoj učinkov na nacionalni ravni (to je Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kulturo), pa tudi nemški pristop. Konferenca je namenjena tudi pogovoru o pomenu presoj politik s potencialnimi učinki na prostor.

Vljudno vabljeni!