Skoči do osrednje vsebine

Spletna konferenca ob izidu priročnika - Les, material sedanjosti in prihodnosti

do
On-line
Priročnik "Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi" informativno, problemsko, s podatki in dejstvi, tudi s primerjavo z drugimi gradbenimi materiali, utemeljuje, zakaj naj bo les kot material prva izbira pri gradnji in pri izdelkih.
Les je strateška surovina Slovenije, njegova obdelava in uporaba sta priložnost za lesnopredelovalno panogo. Zakaj les premalo izkoriščamo?

Priročnik predstavlja:

  • Razvojne izzive lesne industrije
  • Zakaj uporabiti les, kakšna je kakovost bivanja v leseni stavbi in katere so prednosti uporabe lesa
  • Protipožarne lastnosti lesa in potresna odpornost lesenih konstrukcij; kako visoke so lahko lesene stavbe
  • Življenjski ciklus izdelka
  • Uredbo o zelenem javnem naročanju

Ob priložnosti izida priročnika smo organizirali spletni dogodek, na katerem bodo strokovnjaki z različnih vidikov osvetlili problematiko uporabe lesa kot materiala pri gradnji in izdelkih. 

Program spletne konference:

9:00 Predstavitev priročnika - Jože Volfand, Fit media

9:05 Uvodni nagovor - mag. Dejan Židan, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

9:15 Vrzeli v verigah vrednosti pri predelavi lesa - dr. Aleš Straže, UL, Biotehniška fakulteta 

9:30 Podnebne spremembe spreminjajo drevesno sestavo slovenskih gozdov - mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije 

9:45 Les je v mnogih kontekstih jasna izbira za gradnjo bivanjskih prostorov - dr. Dean Lipovac, InnoRenew CoE 

10:00 Prednosti in slabosti različnih konstrukcijskih sistemov sodobne večetažne lesene gradnje - dr. Miroslav Premrov, UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

10:15 Les kot gradbeni material in požari - Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije 

10:30 Odpornost lesenih konstrukcij za nezgodne obtežbe (potresi, požari, poplave) - dr. Bruno Dujič, CBD d. o. o.

10:45 Raziskave – uporaba lesa tudi v elektroniki - Tina Ročnik Kozmelj: Kemijski inštitut

10:55 Kako lesu podarjamo brezčasnost - Marko Vouk, Stilles

11:05 Prvi slovenski vrtec iz slovenskega lesa - dr. Vlasta Krmelj, Občina Selnica ob Dravi in Lumar

11:15 Festival lesa - Meta Kamšek

11:25 Zakaj rad delam z lesom? - Marko Furlanič, Les uniqum

Udeležba na spletni konferenci je brezplačna, potrebna pa je prijava. Prijave sprejemamo do četrtka, 23. novembra 2023, na obrazcu za prijavo na spletno konferenco ob izidu priročnika - Les, material sedanjosti in prihodnosti.

Fit media je priročnik Les, material sedanjosti in prihodnosti – prednosti in izzivi izdala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, javno agencijo SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije – Združenjem lesne in pohištvene industrije, podjetji, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami v Sloveniji.