Skoči do osrednje vsebine

12. letni Forum Strategije EU za Podonavsko regijo

do
Brdo pri Kranju
Na Brdu pri Kranju bo potekal 12. letni Forum Strategije EU za podonavsko regijo (angleško "The EU Strategy for the Danube Region – EUSDR"), ki bo predstavljal ključni dogodek enoletnega predsedovanja Slovenije EUSDR. Na forumu bo sodelovala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, visoki predstavniki EU, nacionalnih vlad, regijskih oblasti, in različni mednarodni strokovnjaki.

V kontekstu slogana "Skupaj v desetletje prihodnosti EUSDR" bodo na forumu potekale vsebinske razprave na temo širitve EU, obnove Ukrajine, EU financiranja, energetike, transportnih izzivov v regiji, vključevanja mladih v strategijo in poklicev prihodnosti. Teme, ki jih bodo paneli obravnavali, predstavljajo ključne prioritete, ki jih je Slovenija obravnavala v času svojega predsedovanja in se osredotočajo na prihodnost Strategije.

Po uradni otvoritvi Letnega foruma, na kateri bo nastopila ministrica Tanja Fajon, bo sledil politični panel, ki bo naslovil prispevek EUSDR k širitvenem procesu EU. Donavski mladinski svet bo predstavil potencial mladih za prihodnost Podonavske regije, diskusija o sodelovanju Programa za Podonavje bo potekala na temo financiranja ukrepov regionalnega sodelovanja v državah kandidatkah EU. Predstavljena bo vloga lokalnih in regionalnih akterjev pri obnovi in preobrazbi Ukrajine na njeni poti v EU, panel o družbi znanja pa bo obravnaval spretnosti in kompetence, ki bodo potrebne za poklice prihodnosti. Predstavljeni bodo glavni transportni projekti v podonavski regiji, ki vplivajo na boljšo mobilnost in povezljivost regije, prav tako pa bo potekal tudi panel o vlogi vodika pri zagotavljanju preskrbe z energijo. Pomembna razprava bo tudi na temo uskladitve finančnih virov za doseganje ciljev Strategije.

12. letnega Foruma se bodo udeležili ministri, odgovorni za makroregionalne strategije, ter drugi visoki predstavniki 14 držav članic EUSDR, ki bodo na zasedanju razpravljali o razmerah v regiji, sodelovanju v okviru Strategije in sprejeli ministrsko deklaracijo.

Z izjemo ministrskega zasedanja, bo večina panelnih razprav odprtih za javnost. Udeležence, ki bi želeli sodelovati na posameznih panelih, vabimo, da se na prijavijo najpozneje do 1. oktobra 2023 na spletni strani EUSDR.

Celoten program in logistične informacije v angleškem jeziku.

Forum organizira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, skupaj s Programom za Podonavje, Donavsko strateško točko in Evropsko komisijo.