Skoči do osrednje vsebine

16. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (dogodek ozaveščanja o valorizaciji znanja) – ITTC 16

do
Grand Hotel Union, Steklena dvorana, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana (hibridni dogodek)
Letošnja, že 16. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – ITTC (angleško International Technology Transfer Conference), je del kampanje Evropske unije za spodbujanje valorizacije znanja in bo združila predstavnike akademske sfere in industrije z namenom okrepitve sodelovanja in prenosa inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v industrijsko uporabo.

Cilj mednarodne konference je spodbujati izmenjavo znanja med akademskim svetom in industrijo z namenom okrepitve sodelovanja in prenosa inovacij iz raziskovalnih laboratorijev v industrijsko uporabo. Med cilji je tudi nadaljnja krepitev baze znanja in izkušenj strokovnjakov za prenos tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah.

Letošnja konferenca je del kampanje Evropske unije za spodbujanje valorizacije znanja. Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropske komisije (DG RTD) organizira kampanjo za ozaveščanje o valorizaciji znanja, da bi predstavil najnovejše dosežke politike na področju valorizacije znanja in pokazal, kako je mogoče rezultate raziskav in inovacij bolje pretvoriti v družbene in gospodarske koristi. Mednarodna konferenca je tako tudi del nacionalne kampanje za valorizacijo znanja, ki je skladna z aktivnostmi, predvidenimi v okviru ukrepa 7 programa politike Evropskega raziskovalnega prostora (ERA).  

Program konference, možnost registracije in ostale podrobne informacije so na voljo na uradni spletni strani ITTC 16.  

V okviru ITTC 16 bo podeljena tudi nagrada za najboljšo inovacijo v letu 2023, katere glavni cilj je spodbujanje komercializacije inventivnih/inovativnih tehnologij, razvitih v javnih raziskovalnih organizacijah, ter spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in podjetji. Eden od glavnih ciljev je tudi spodbujanje podjetniških možnosti in dobrih praks v javnih raziskovalnih organizacijah. 

Dogodek bo organiziran v sodelovanju med Institutom »Jožef Stefan«, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropsko komisijo. 

Vabljeni strokovnjaki za prenos tehnologij, raziskovalci, študenti in podiplomski študenti s podjetniškimi ambicijami, predstavniki industrije, uveljavljeni in bodoči podjetniki, inovatorji ter tudi predstavniki vladnih institucij in organizacij za oblikovanje politik.