Skoči do osrednje vsebine

Pobuda eArchiving in implementacija skrbniških storitev elektronskega arhiviranja uredbe eIDAS

do
Spletni dogodek
V okviru pobude Evropske komisije "eArchiving Initiative" bo za ponudnike rešitev in storitev 22. septembra potekal brezplačni spletni dogodek z naslovom »Kako lahko pobuda eArchiving pomaga pri implementaciji skrbniških storitev elektronskega arhiviranja uredbe eIDAS".

Sprejem prenovljene Uredbe o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah (eIDAS) je v zaključni fazi. Ob že uveljavljenih zaupanja vrednih storitvah na področju »e-Identitete« bo uredba eIDAS uvedla tudi novo zaupanja vredno storitev »eArhiviranja«.

V sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo Arhiv Republike Slovenije aktivno sodeluje pri prenovi uredbe eIDAS posebno pri oblikovanju nacionalnih stališč v pogajanjih s področja e-hrambe in povezanih storitev. Arhiv je tudi član konzorcija E-ARK, ki je nosilec aktivnosti »eArchiving Initiative«, ki deluje pod okriljem Evropske komisije z namenom podpore deležnikom pri zagotavljanju dolgoročne dostopnosti in uporabnosti digitalnih vsebin.

Posamezne članice Evropske unije imajo v okviru nacionalnih zakonodaj različno urejeno področje zagotavljanja storitev »eHrambe« in različne oblike potrjevanja zaupanja vrednih storitev ter e-repozitorijev (ena izmed njih je na primer tudi slovensko certificiranje strojne in programske opreme ter storitev). V okviru pobude »eArchiving Initiative« bo 22. septembra (med 10. in 13. uro) za ponudnike rešitev in storitev potekal brezplačni spletni dogodek z naslovom »Kako lahko pobuda eArchiving pomaga pri implementaciji skrbniških storitev elektronskega arhiviranja uredbe eIDAS (angleško How the eArchiving Initiative can help in the implementation of eIDAS electronic archiving trust services)«.

Dogodek bo namenjen predstavitvi sprememb uredbe eIDAS, aktivnostim, ki jih tehnični komite v okviru evropskega standardizacijskega organa (angleško European Committee for Standardization, CEN) pripravlja na področju pregleda nacionalnih rešitev in standardov, ki so v uporabi na področju zagotavljanja dolgoročne hrambe informacij zapisanih v digitalni obliki, in predstavitvam nacionalnih praks (med njimi tudi slovenske). Poseben del dogodka bo namenjen ponudnikom, ki bodo dobili priložnost, da predstavijo svoje izkušnje in stališča.

Dogodek bo dostopen le za prijavljene ponudnike rešitev in storitev, zato se je nanj potrebno predhodno prijaviti.

Ker bo sprejem prenovljene uredbe eIDAS vplival tudi na delovanje trga storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki v Sloveniji, vas vabimo, da se udeležite dogodka in aktivno sodelujete tudi v razpravi namenjeni ponudnikom.

Z morebitnimi vprašanji o dogodku in aktivnostmi arhiva v zvezi s spremembami uredbe eIDAS se prosimo obrnite na: