Skoči do osrednje vsebine

Konstitutivna seja Sveta za živinorejo

do
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrica Irena Šinko se bo jutri udeležila konstitutivne seje sveta za živinorejo. Do sklica seje je prišlo zaradi imenovanja novega mandata sveta.

Na seji bodo člani izvolili novega predsednika, razpravljali pa bodo tudi o Programu varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji (2024 – 2030) in določitvi dveh ocenjevalcev predloga sprememb rejskega programa za kranjsko čebelo.